M&M Traffic

“Veilige banen op de openbare weg”

Bij M&M Beveiliging gaat veiligheid verder dan een pand of personen. Ook de openbare weg is ons werkterrein. De landelijk bevoegde verkeersregelaars van M&M Traffic (onderdeel van M&M Beveiliging) zijn in het bezit van een wettelijk erkend diploma en zorgen dat het intensieve gebruik van de openbare wegen in goede banen wordt geleid. Of het nu om gemotoriseerd verkeer gaat of om fietsers en voetgangers.

Onze verkeersregelaars hebben een verantwoordelijke taak. Ze zijn daarom degelijk opgeleid en beschikken over ruimte ervaring. Ze zijn goed op de hoogte van de verkeersregels, de verkeersborden en van de betekenis van de aanwijzingen die ze geven. Ze hebben goed inzicht in de veiligheid van elke weggebruiker en natuurlijk ook die van zichzelf. Verkeersregelaars van M&M Traffic kunnen met hun ervaring bijvoorbeeld goed de stopafstanden van verschillende soorten verkeersdeelnemers inschatten.

M&M Traffic heeft de beschikking over voldoende verkeersregelaars die de cursus“Bevoegd verkeersregelaars” met goed gevolg hebben afgelegd en eventueel in het bezit zijn van het VCA diploma voor veilig werken. Onze verkeersregelaars kunnen worden ingezet voor het regelen van verkeer bij
evenementen, optochten, wegomleggingen,incident management,wegwerkzaamheden, tijdens ad-hoc situaties of voor langere periode.
Onze professioneel geüniformeerde en volledig opgeleide verkeersregelaars zorgen voor een goede verkeersafwikkeling, zodat u zich volledig kunt toeleggen op uw hoofdtaak. Ook bij onvoorziene situaties of calamiteiten! Zo creëren onze verkeersregelaars een soepele doorstroom van het verkeer, verwijst men verkeer desnoods naar een alternatieve route en voorkomt ongelukken bij het oprijden of verlaten van werkverkeer op bouwterreinen.

Verkeerscirculatieplan

Het strekt tot aanbeveling dat de organisator van een evenement als onderdeel van het veiligheidsdossier een aanzet levert tot een verkeerscirculatieplan voor de directe omgeving van het evenement. Gemeenten en wegbeheerder stellen steeds hogere normen voor het organiseren
van (grotere) evenementen. M&M Traffic kan u hierbij behulpzaam zijn en desgewenst het hele voortraject begeleiden. Aanwezig zijn bij alle besprekingen met gemeenten en hulpdiensten tot het maken van gedetailleerde plattegronden en tekeningen met daarop alle genomen maatregelen en materialen zoals bebording.

M&M Traffic beschikt over een ruime voorraad verkeersmaatregelen die snel inzetbaar zijn. Als ons materiaal voldoet aan de actuele RVV reglementen en geldende normen. Voor duidelijk en veilig uitvoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen hebben wij beschikking over:
– Aktiewagens
– Voorwaarschuwingswagens
– Verkeersregelinstallaties
– Standaard RVV-borden
– Tekst- en routeborden
– Afzetmateriaal

 

Brochure aanvragen

 

Naam: *

Telefoon:

E-mail: *

Stuur mij informatie over:

Haven beveiligingMobiele SurveillanceObjectbeveiliging / HotelbeveiligingVerkeersregelaarsOverige dienstverlening

Bericht