Mobiele surveillance en alarmopvolging

“Voorkomen is beter dan genezen”

De mobiele surveillance-eenheden van M&M Beveiliging controleren dagelijks na werktijd tijdens verschillende rondes op openstaande ramen en deuren, onafgesloten hekwerken en andere verdachte zaken. Elke eenheid bestaat uit een gediplomeerde en gescreende beveiliger, een auto met geavanceerde communicatieapparatuur en sleutelkluis en staat in permanente verbinding met de Meldkamer/AlarmServiceCentrale.

 

In geval van een alarm is de mobiele surveillance eenheid van M&M snel ter plaatse. De oorzaak van het alarm wordt vastgesteld en de benodigde maatregelen worden genomen. Als het object veilig gesteld is, wordt het inbraaksignaleringssysteem door de surveillant gereset en weer ingeschakeld.

M&M Beveiliging registreert elke brand-, openings- en sluitingsronde bij elk object. In geval van een alarmopvolging ontvangt u een gespecificeerd rapport over de geconstateerde situatie en de eventueel genomen maatregelen. Wij geven u daarbij graag advies over maatregelen die u zelf kunt nemen om nieuwe incidenten te voorkomen.